SPM 2017

Peringatan untuk semua calon:

  • jadikan buku teks sejarah anda sebagai rujukan utama
  • banyak membaca berkaitan tema-tema dan subtajuk dalam buku teks
  • jangan tinggalkan bahagian sudut maklumat, gambar, petta dan glosari.
  • bina peta minda berdasarkan i think
  • buat latihan sebanyak mungkin

 

Advertisements