SEJARAH SPM 2015

ALHAMDULILLAH..SELESAI SUDAH KERTAS SEJARAH 1249/1/2/3… MOGA SEMUA CALON MENDAPAT KEPUTUSAN YANG CEMERLANG.

Advertisements

CARA MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTSIME

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini demikian kerana, masing-masing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Jadi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan.

Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu, “Kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebungnya”. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara.

Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi.

Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan perkataan lain, televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara.

Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita.

Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Dengan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang.

Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat.

SEANDAINYA ANDA GURU…PERANAN ANDA MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME

CARA GURU MEMUPUK SEMANGAT PATRIOTISME DALAM KALANGAN MURID     

Patriotisme sering dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan terhadap negara sendiri. Seseorang itu dianggap berjiwa patriot apabila kepercayaan, amalan dan tindakannya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kepada negara(Nik Anuar Nik Mahmud: 2002). Namun, mutakhir ini, semangat patriotisme kelihatan agak longgar di kalangan masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Semangat yang longgar ini ditandai dengan kurangnya penglibatan pelajar dalam pasukan beruniform, sambutan bulan kemerdekaan yang agak hambar, penglibatan dalam jenayah dan isu-isu yang menyentuh kedaulatan negara dianggap terpencil dan remeh seperti isu Pulau Batu Putih dan penambakan laut oleh negara jiran (Affifuddin Omar: 2002). Situasi ini menunjukkan bahawa para pelajar tidak memahami nilai-nilai patriotisme dan menghayatinya.

Menurut Wong (2005), isu kelunturan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda pada hari ini adalah kurangnya kesedaran mengenai cabaran-cabaran yang perlu dihadapi bagi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang warganegara. Mereka tidak lagi tahu tentang pahit jerih yang diharungi oleh generasi terdahulu dalam memastikan kesenangan ini dapat dinikmati oleh anak cucu mereka. Perkara ini telah menimbulkan ‘budaya selesa’ (complacent culture) dalam kalangan remaja terutamanya mereka yang lahir selepas kemerdekaan. Hal ini juga disebabkan oleh perubahan tingkah laku pelajar yang terdedah kepada pelbagai maklumat di internet yang mengalih tumpuan dan minat mereka terhadap pembelajaran dan penghayatan nilai-nilai patriotisme ini. Justeru itu, perkara ini mesti dikawal dan dicegah sebelum berlaku dengan lebih parah lagi dan institusi sekolah merupakan tempat yang paling sesuai untuk menyemai kembali perasaan cintakan negara ini.

Guru-guru di sekolah rendah dan menengah boleh mengambil pelbagai inisiatif untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan pelajar. Inisiatif ini bukan sahaja boleh dilaksanakan di dalam bilik darjah tetapi juga di luar bilik darjah. Cara pertama yang boleh digunakan ialah mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah di dalam negara. Lawatan ini akan mendedahkan murid kepada sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku di tempat tersebut serta melihat sendiri tinggalan bersejarah yang pernah digunakan sewaktu peristiwa tersebut. Guru boleh merancang satu lawatan yang menyeronokkan tetapi berfaedah ke tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, guru boleh membawa murid melawat ke Muzium Negara bagi melihat sendiri alat-alat, manuskrip, gambar dan sebagainya yang pernah digunakan semasa hari kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Selain itu, lawatan juga boleh diadakan semasa sambutan ulang tahun hari kemerdekaan negara di Dataran Merdeka. Dengan cara ini maka pelajar akan dapat melihat dan merasai suasana hari kemerdekaan itu disambut walaupun tidak sama dengan dengan sambutan sebenar.
Selain itu, guru juga boleh merancang aktiviti-aktiviti yang berkitan dengan patriotisme di sekolah masing-masing sempena sambutan hari kemerdekaan, Hari Malaysia, Hari Pahlawan dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti pameran sejarah, pertandingan melukis bendera dan jata negara serta nyayian lagu-lagu patriotik akan membantu para pelajar untuk menghayati nilai-nilai patriotisme melalui amalan nyata mereka. Contohnya, semasa sambutan Hari Pahlawan peringkat sekolah, guru boleh menganjurkan pertandingan sajak berkenaan dengan perjuangan tokoh-tokoh negara yang berjasa dalam mempertahankan negara daripada ancaman luar. Pelajar yang menyertainya sudah pasti akan menghayati setiap bait sajak yang mereka cipta bagi menggambarkan perasaan mereka terhdap peristiwa tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan memupuk semangat cintakan negara dalam diri pelajar tersebut.

Sementara itu, cadangan aktiviti lain yang boleh dilakukan oleh guru ialah menjemput tokoh-tokoh sejarah untuk menyampaikan ceramah ataupun bengkel patriotisme di sekolah masing-masing. Guru-guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah merupakan individu yang paling dekat dan sesuai untuk melaksanakan bengkel patriotisme kerana mereka telah mempelajari sejarah dan dianggap mempunyai kefahaman patriotisme yang lebih tinggi. Guru juga boleh menggalakkan pelajar untuk menyertai kem patriotik yang dianjurkan oleh organisasi-organisasi tertentu seperti Kem Rakan Remaja Patriotik yang dianjurkan oleh Persatuan Sejarah Malaysia. Kem ini dijalankan secara bersiri di seluruh negara sebagai salah satu usaha untuk menyemai kembali semangat patriotisme yang kian pudar dalam kalangan pelajar. Kem patriotik seperti ini amat sesuai untuk disertai kerana pelajar yang menyertainya bukan sahaja memupuk semangat patriotik dalam diri mereka tetapi juga menambahkan ilmu pengetahuan di samping mendapatkan pengalaman.

Akhir sekali, guru boleh memberikan tugasan projek atau kerja lapangan kepada para pelajar terutamanya pelajar Tingkatan 5 dan 6. Projek ini boleh diberikan berdasarkan kepada soalan-soalan sejarah yang sesuai dan relevan dengan tahap keupayaan pelajar tersebut.. Antara tugasan projek yang boleh dilaksanakan ialah membuat temubual mengenai sesuatu peristiwa bersejarah yang berlaku bagi menghasilkan sejarah lisan. Pelajar boleh membuat temubual dengan tokoh-tokoh yang dipercayai terlibat dalam kejadian sejarah bagi mendapatkan rekod tentang peristiwa tersebut. Tugasan luar bilik darjah seperti ini akan mendorong pelajar untuk membaca, membuat rujukan dan menemubual tokoh untuk mengetahui peristiwa bersejarah tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat pelajar terhadap sejarah dan seterusnya menyedari perkaitan sejarah dengan kepentingan pemupukan semngat patriotisme dalam diri mereka. Namun begitu, guru yang terlibat hendaklah menerangkan prosedur-prosedur yang betul semasa membuat temubual supaya hasil daripada tugasan tersebut benar-benar berkualiti.