Malaysia dalam Kerjasama Serantau

 1. Malaysia dan Pertubuhan Serantau.

► Senaraikan pertubuhan serantau yang disertai oleh Malaysia.

 1. ……………………  ii) ……………………..  iii) ………………………..

► Nyatakan negara-negara yang menganggotai ASA

 1. i) ………………………. ii) …………………….. iii) …………………..

► Terangkan tujuan dan matlamat penubuhan ASA.

 • Melindungi negara-negara anggota daripada ancaman ……………………..
 • Menjalinkan kerjasama dalam bidang ………………. dan ………………..
 • Memberikan dan menyediakan kemudahan ………………. dan ……………….. dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara anggota.
 • Mengekalkan serta menjamin ………………….. dan …………………. politik negara-negara serantau.

► Mengapakah pertubuhan ini dibubarkan.

 • Matlamat ASA tidak ada ………………………………………………….
 • ASA juga dianggap sebagai pertubuhan ……………………………… Presiden Soekarno di Indonesia.
 • Timbul kesangsian kerana Malaysia mempunyai ………………….. ketenteraan dengan Britain
 • Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan ………………….
 • Pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina tentang penubuhan persekutuan Malaysia telah membawa kepada …………………………. pada tahun 1963.

► Apakah MAPHILINDO.

 • Merupakan cantuman nama tiga buah negara iaitu ……………….., …………….. dan ……………………………
 • Menyelesaikan pertikaian ………………………….. Malaysia.

► Terangkan sebab-sebab penubuhan MAPHILINDO.

 • Meningkatkan perhubungan ………………………… dan menyelesaikan ………………….  antara Malaysia-Filipina dan Malaysia- Indonesia.
 • Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut adalah disebabkan oleh ………………………………….. Malaysia.
 • Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu ………………….
 • Tentangan Filipina adalah kerana negara tersebut menuntut ……………. yang didakwanya masih menjadi hak milik negara mereka.
 • bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia telah mengambil langkah mengadakan ……………….. dengan Filipina dan Indonesia yang membawa penubuhan MAPHILINDO.

► Apakah langkah-langkah yang diambil oleh MAPHILINDO untuk menyelesai pembentukan Malaysia.

 1. Ketiga-tiga negara mencapai kata sepakat memohon bantuan ……….. untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang cadangan penubuhan persekutuan Malaysia.
 2. PBB telah menghantar perwakilannya pada tahun 1963 yang diketuai oleh

…………………………………………………………… untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah.

 1. Hasilnya, ……………… rakyat di kedua-dua negeri berkenaan bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia.
 2. Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan hasil ……………. PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia
 3. Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILINDO telah tidak ………………….. lagi dan …………………….

► Apakah ASEAN.

Sebuah pertubuhan serantau yang terdiri daripada ………….. buah negara Asia

Tenggara.

► Di manakah dan bila pertubuhan ASEAN ditubuhkan.

Di ……………… dengan termetarainya Deklarasi …………………. pada 8 Ogos 1967.

► Senaraikan anggota ASEAN

 1. Terdiri daripada 10 buah negara iaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, Brunei, Myanma, Laos,Kampuchea dan Vietnam.

► Apakah logo ASEAN.

 1. Sepuluh tangkai padi mempamerkan impian pengangasan sepuluh buah negara yang diikat oleh ………………………. dan ……………………
 2. Bulatan membayangkan semangat ……………………. dalam ASEAN

► Apakah moto ASEAN

i ) ……………………..         ii)   ………………………     iii) ……………………………..

 1. iv) ……………………. v) ………………………..     vi) ……………………………..

► Terangkan matlamat penubuhan ASEAN.

 1. Mengekalkan …………………………..olitik di rantau Asia Tenggara.
 2. Membantu antara satu sama lain dalam bidang ………………., ……………….. dan

……………………………

 1. Meningkatkan …………………………. penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian,perdagangan dan perindustrian.
 2. Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk ……………….  dan

………………………………..

5.Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan

……………….   dan ……………………….

► Terangkan usaha- usaha yang dijalankan ASEAN dalam bidang politik,ekonomi dan sosial di Asia Tenggara.

Politik

 • Satu deklarasi bersama telah ditandatangani oleh semua negara anggota yang dikenali sebagai Deklarasi …………………………….
 • Mengisytiharkan negara-negara ASEAN sebagai zon aman,bebas dan berkecuali atau ……………………………..
 • Mengekalkan ……………………. dan ……………………. politik di rantau ini.
 • Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok………….. atau blok ………….. bagi mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar.
 • Berusaha untuk mengatasi masalah …………………………………    ke atas Kampuchea
 • dengan mengadakan satu mesyuarat membentuk kerajaan …………………………………………………………………….. di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouk.
 • Vietnam telah bersetuju dengan cadangan berkenaan dan mesyuarat itu telah diadakan di ………………………….. pada tahun 1982.
 • Dalam mesyuarat tahun 1984,Menteri-Menteri Luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah………………………………………………..
 • Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan ……………………. dan kemudahan …………………………..  untuk mengangkut bahan atau senjata nuklear.

Ekonomi

 • Membentuk kerjasama dalam projek-projek perindustrian contohnya projek ………………………. di Bintulu (Sarawak) serta Acheh ( Indonesia).
 • Kerjasama ekonomi melalui zon kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ………………………………………………………… (AFTA) yang telah diumumkan di Singapura pada tahun 1992.
 • Malaysia telah mengemukakan idea melalui ASEAN untuk memperluas skop kerjasama ekonomi bagi rantau sebelah sini yang melibatkan ……………., ………………… dan …………………..
 • Idea ini telah dikemukakan oleh dato seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan ………………………………………………………………………….(EAEC).
 • Kerjasama secara tidak rasmi tetap terus diadakan melalui konsep ASEAN + 3 merujuk pada kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara-negara timur,iaitu China,Jepun dan Korea.
 • ………………………………………………………….. negara Asia Timur dijemput menghadiri majlis kerjasama ekonomi.

Sosial

 • Kerjasama dalam bidang pendidikan dengan tertubuhnya ………………………….
 • Pembinaan pusat serantau untuk …………………………………. (RECSAM) di Pulau Pinang,Malaysia.
 • Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial seperti mengadakan ………………………………. dan ……………………. dengan menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.
 • Pertukaran rancangan ……………….. dan ……………. dijalankan.
 • Sukan ………. diadakan untuk merapatkan hubungan antara negara melalui semangat kesukanan.
 • Dalam bidang pelancongan kerjasama dijalinkan dengan mengadakan …………………………………… pada tahun 1992.
 • Menjalinkan kerjasama dalam bidang ………………… dan  bidang kesusasteraan.
 • Menjalankan kerjasama melalui pertukaran …………….. dan ………………….. dalam bidang pendidikan.

► Apakah yang dimaksudkan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara (AFTA)

 • Kerjasama …………………… ASEAN yang diumumkan pada sidang kemuncak di Singapura 1992.
 • Menghapuskan …………….. dagangan di kalangan negara-negara ASEAN.
 • Menggalakkan ………………… dalam  kalangan negara-negara anggota.
 • Mewujudkan ………………. yang luas kerana penduduk yang ramai.
 • Mengembangkan ………………. dengan meningkatkan pengeluaran barang.
 • Meningkatkan kerjasama ………………… negara-negara ASEAN.

KBAT:

Pada pandangan anda apakah langkah yang sesuai untuk merapatkan hubungan dalam kalangan Negara ASEAN?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Sebagai pengerusi  persatuan di sekolah anda, bagaimanakah anda hendak  menarik kemasukan ahli baru supaya menyertai persatuan anda?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s