contoh soalan kertas 3 : Bab 3 Tingkatan 5 (sumber meja panitia smk tanjong bungah)

SOALAN KERTAS 3 BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

Tema/Tajuk:11.1 Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan:Huraikan ciri-ciri negara dan bangsa pada zaman kesultanan Melayu Melaka dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.

Peringatan:

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format Aspek Perincian Markah Penuh
Pengenalan Memahami latar belakang pembinaan negara dan bangsa 1.       Pengenalan

Jelaskan tentang latar belakang pembinaan negara dan bangsa.

5 markah
Isi dan Huraian Memahami pembentukan negara dan bangsa Eropah. 2.       Pembinaan negara dan bangsa Eropah

Bincangkan latar belakang pembinaan negara dan bangsa berikut:

a)      Itali [15m]

b)      Jerman [5m]

c)       Kerajaan Islam di Madinah [5m]

d)      Negara Malaysia [5m]

30 markah
Menganalisis cirri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. 3.       Ciri-ciri negara dan bangsa Zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Huraikan cirri-ciri pembinaan negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

15 markah
Mengaplikasi kedudukan strategik dimanfaatkan demi kemajuan negara. 4.       Kedudukan starategik dimanfaatkan demi kemajuan negara.

Bagaimanakah masyarakat hari ini memanfaatkan kedudukan yang staregik di rantau AsiaTenggara bagi memajukan negara.

15 markah.
Menilai kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Asia Tenggara. 5.       Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang startegik di Asia Tenggara.

Pada pendapat anda,apakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di rantau Asia Tenggara?

10 markah
Mencipta/menjana idea untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. 6.       Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

a)      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.[5markah]

b)      Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.[5 markah]

10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada Kesultanan Melayu Melaka demi mamajukan Malaysia. 7.       Nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme/daripada Kesultanan Melayu Melaka yang boleh diteladani demi kemajuan Malaysia. 10 markah
Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.       Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh.

·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.

·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang,gemilang dan terbilang.

5 markah.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s